MOVE - Metod för Optimering av systemVerkningsgraden för Elmotorsystem

Swerea SWECAST tillsammans med Linköpings Universitet och DynaMate Industrial Service har fått anslag för att utveckla en metodik som ska vara svensk tillverkningsindustri till hjälp för att identifiera energibesparingar i elmotorsystem. Fokus kommer inte att ligga kring de tekniska komponenterna inuti motorn utan mer kring hur motorn interagerar i systemet där den är placerad, hur den samverkar med helheten och svarar mot de krav och behov som finns i processerna.

Anders Svensson, projektledare för MOVE:

- En elmotor levererar ofta en funktion till system som ska samverka med varandra. Genom att utveckla en metodik för att öka förståelsen för vad som styr behovet och med hjälp av metodiken hitta besparingsåtgärder kan vi öka verkningsgraden i de olika systemnivåerna. Som vanligt välkomnar vi företag att engagera sig, hör av dig till Anders Svensson, 036 301223 eller anders.svensson@swerea.se

Projektet startar vid årsskiftet och pågår till mars 2015.

 MOVE