Var med och påverka framtida energianvändningen inom svensk tillverkningsindustri.
Nu är arbetet igång med att skapa en strategiska forsknings- och innovationsagendan för effektiv energianvändning. Agendan avser stödja svensk tillverkningsindustri på vägen mot en hållbar tillväxt med särskilt fokus på energi. Agendan har som mål att utgöra en nationell samling inom området effektiv energianvändning och arbetet bygger på ett brett deltagande från många olika aktörer. Mer information finns att ta del av via hemsidan. http://www.energiagenda.se/

kompass grön