Välkommen till ENIG

NOTERA:
ENIG har under 2012 till och med 2015 haft stöd från Energimyndigheten för att utföra ett antal aktiviteter inom nätverket. Den sista november 2015 tog den officiella projektperioden slut. Nu pågår diskussioner i vilka former nätverket ska drivas vidare.

Under projektet har två framgångsrika verktyg utvecklats, Energiledning Light och Nyckeltalsdatabasen. Dessa två verktyg har vi som ambition att kommersialisera under 2016. Använd gärna verktygen. Skulle du ha problem kan du alltid höra av dig till Swerea SWECAST genom Anders Svensson eller Per Sommarin, eller via Hans-Lennart Norrblom på Swerea IVF. Våra mejladresser är förnamn.efternamn@swerea.se.

ENIG är ett nätverk för energieffektivisering och har som huvudsyfte att skapa, samla och sprida information om energieffektivisering inom Svensk tillverkningsindustri.
Vi har tillgång till experter, verktyg och utbildningar som hjälper er att minska energi- och produktionskostnaden i era processer.

Använd ENIG som din kunskapsbank och bollplank när du behöver råd och stöd med att sänka energianvändningen i företaget.

Ännu en styrka med ENIG är att vi stödjer ett flertal olika branscher, vilket möjliggör ett branschöverskridande samarbete inom gemensamma intresseområden, exempelvisvis inom ventilation, tryckluft och belysning.

Organisationerna bakom ENIG är Swerea SWECAST och Swerea IVF. Energimyndigheten är en viktig samarbetspartner och en av finansiärerna bakom uppbyggandet av ENIG.

 

ENIG på 1 minut

 

<

Använd gärna verktygen. Har du synpunkter eller problem kan du alltid